LARM TILL
LASTBIL

Specifikationer

DC larm lämpar sig väl att skydda både diesel, utrustning och last i en och samma lösning.

DC Larm

En radarsensor med, kamera, gps, siren och ljus som placeras för att täcka dieseltanken.

IR Sensor

En IR sensor med siren kan med fördel placeras inne i lastutrymmet för att övervaka värdefull last. IR sensor kopplas samman med radarsensor.

Larma på och av med App alternativt via automation
Installation och utbildning
Drift- och Serviceavtal som innehåller drifts- och kommunikationskostnader, allmän rådgivning och support (vi kontrollerar att larm fungerar och är uppkopplade VARJE DAG), programuppdateringar, ändringar av systemparametrar och användaruppdateringar etc.

Intresserad av larm till lastbil?

Vill du ha mer information, en demonstration, en offert eller bara att vi kontaktar dig?

Hör av dig till oss så återkommer vi omgående!