LARM TILL
SERVICEBIL

Specifikationer

Servicebilar innehåller mycket värdefull utrustning och är ofta obevakade, inte minst nattetid. Vår lösning är ett DC Larm med radar och IR sensor som ger ett heltäckande larm. Sensorerna är flexibla i sin placering och kan fästas med magnet.

DC Larm

Radarsensor med, kamera, gps, siren och ljus som placeras för att täcka en dörr.

IR Sensor

En IR sensor med siren kan med fördel placeras inne i skåpet för att övervaka värdefull utrustning. IR sensor kopplas samman med radarsensor.

Larma på och av med App alternativt via automation
Installation och utbildning
Drift- och Serviceavtal som innehåller drifts- och kommunikationskostnader, allmän rådgivning och support (vi kontrollerar att larm fungerar och är uppkopplade VARJE DAG), programuppdateringar, ändringar av systemparametrar och användaruppdateringar etc.

Intresserad av larm till servicebil?

Vill du ha mer information, en demonstration, en offert eller bara att vi kontaktar dig?

Hör av dig till oss så återkommer vi omgående!