LARM TILL
BYGGBOD

Specifikationer

Här följer en beskrivning av vad som ingår i vår paketlösning för larm till byggbod.

DC Larm

Radarsensor med kamera, gps, siren och ljus som placeras på utsida byggbod-/dörr.

IR Sensor

IR sensor med siren som som placeras inne i byggboden. IR sensor kopplas samman med radarsensor. Upp till 4 IR sensorer kan kopplas till en radarsensor vilket gör att flera byggbodar kan larmas i en DC Larm lösning.

Larma på och av med App alternativt via automation
Installation och utbildning
Drift- och Serviceavtal som innehåller drifts- och kommunikationskostnader, allmän rådgivning och support (vi kontrollerar att larm fungerar och är uppkopplade VARJE DAG), programuppdateringar, ändringar av systemparametrar och användaruppdateringar etc.

Intresserad av larm till byggbod?

Vill du ha mer information, en demonstration, en offert eller bara att vi kontaktar dig?

Hör av dig till oss så återkommer vi omgående!