LARM TILL
CONTAINER

Specifikationer

Här följer en beskrivning av vad som ingår i vår paketlösning för larm till container.

DC Larm

Radarsensor med kamera, gps, siren och ljus som placeras på utsida container-/dörr.

IR Sensor

IR sensor med siren som placeras inne i containern. IR sensor kopplas samman med radarsensor. Upp till 4 IR sensorer kan kopplas till en radarsensor.

Larma på och av med App alternativt via automation
Installation och utbildning
Drift- och Serviceavtal som innehåller drifts- och kommunikationskostnader, allmän rådgivning och support (vi kontrollerar att larm fungerar och är uppkopplade VARJE DAG), programuppdateringar, ändringar av systemparametrar och användaruppdateringar etc.

Intresserad av larm till container?

Vill du ha mer information, en demonstration, en offert eller bara att vi kontaktar dig?

Hör av dig till oss så återkommer vi omgående!