VÅRA LÖSNINGAR

Våra lösningar

Många av våra larm finns idag på entreprenader och byggarbetsplatser av olika slag och erfarenheten visar att proaktiva radarlarm av typen DC Larm har stor effektivitet i att förhindra genomförandet av stöldförsöken. Utvecklingen av våra larm och lösningar finns i den erfarenhet vi får från våra kunder. På DataChassi larm vill vi erbjuda dig lösningar som är pålitliga och enkla att hantera såväl som att ge dig hjälp och assistans som löser dina problem att behålla det som tillhör dig.

dc_web_bild_vara-losningar_larm-till-container_bla_v1

DC Larm

DC Larm utgår ifrån vårt radarbaserade larm som aktivt skyddar din egendom och varnar för ovälkomna besökare innan brottet inträffar. Larmet placeras på utsidan av en containerdörr, byggbod eller liknande. DC Larm jobbar självständigt eller tillsammans med vår IR sensor som då bevakar objektets insida.

Varnar med ljud och ljus innan inbrott
Kamera och GPS
Skickar SMS inklusive bild och positionsangivelse till förangivet kontaktnummer
Av/på-styrning via mobiltelefon eller automatiskt

Avancerad radarteknik

DC Larm använder radarteknik utomhus (basenheten) för att förhindra inbrott. Genom ljud och ljus “talar vi om” för obehöriga att avlägsna sig. Om det inte sker utlöser larmet med ljud och ljus samt ett sms skickas till förbestämd mottagare med fotografi på vad som sker framför objektet vid larmtillfället.

dc_web_bild_vara-losningar_larm-till-entreprenadmaskin_v2
dc_web_produktbild_dc-larm-ir-sensor_v1

Bygg ut lösningen

Våra larm och lösningar har som primärt mål att förhindra inbrott. Genom att DC Larm kan täcka objekt såväl  inom- som utomhus får våra kunder ett heltäckande skydd. DC Larm kan enkelt anpassas till kundens behov att skydda olika objekt. Genom att våra lösningar är enkla att montera och demontera kan dom lätt flyttas till nästa arbetsplats eller objekt.

dc_web_bild_vara-losningar_magnetsensor-till-entreprenadmaskin_v1

Nu har du även möjlighet att larma dörrarna på din maskin med hjälp av vår magnetsensor. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

NYHET!

Magnetsensor

Nu har du även möjlighet att larma dörrarna på din maskin med hjälp av vår magnetsensor. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

IR Sensor

IR sensor kopplas ihop med vår Basenhet (DC Larm) som med fördel placeras inne i objektet. En DC Larm-lösning kan bestå av upp till fyra IR sensorer. Därmed har vi ett skydd både på utsidan såväl som insidan av objektet t.ex. en container, byggbod eller ett hus under uppförande.

Slagskydd

Ett slagskydd till vår basenhet. I tuffa miljöer bidrar slagskyddet till att skydda basenheten från slag och annan yttre påverkan.

Solpanel

För dig som har behov av ett larm men inte har tillgång till elektricitet har DC Larm nu en lösning.

Vi kopplar helt enkelt en solcell till ditt larm, så är din elförsörjning tryggad och du vet att larmet kommer att fungera – året om.

24/7 bevakning

DataChassi Larm kan nu erbjuda dygnet runt service där vi bevakar, sorterar och prioriterar inkommande larm. En service för dig som vill avlasta din tid och inte själv vill hantera inkommande larm.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Upptäck våra paketlösningar

Container
Byggbod
Pågående bygge
Entreprenadmaskin
Servicebil
Lastbil