Proaktiv Vibrationsvakt för larmning av container

Inbrottsstölder på byggarbetsplatser ökar enligt Brottsförebyggande rådet. Stoppa tjuven innan det är för sent med vår Vibrationsvakt till container.

0
Inbrottstölder på byggarbetsplatser 2020

Från problem till problemlösare

Utvecklingen av våra larm till containrar finns i den erfarenhet vi får från våra kunder. På DataChassi larm vill vi erbjuda dig containerlarm som är pålitliga och enkla att hantera såväl som att ge dig hjälp och assistans som löser dina problem att behålla det som tillhör dig.

Stoppa tjuven –
innan det är för sent

I takt med att stölder ökar i omfattning ökar betydelsen av att säkra utrustning, material, gods m.m. Med hjälp av en avancerad teknologi känner vår proaktiva Vibrationsvakt tidigt av åverkan i containern och varnar innan fullbordat inbrott. Vibrationsvakten är liten och flexibel vilket gör att den passar att monteras där utrymmet är begränsat. Vi erbjuder installation, rådgivning, uppföljning och övervakning av larmets aktivitet m.m.

Teknologi

Vibrationsvakten fungerar som ett skalskydd och reagerar på vibrationer som uppstår vid inbrott i container.

Flexibilitet

Vibrationsvakten kopplas till DC Larm. För maximalt skydd kan den även kombineras med vår IR Sensor. Vibrationsvakten är enkel att montera, flytta och anpassas efter behov.

Service

Installation, rådgivning, uppföljning och övervakning av larmets aktivitet.

Med avancerad teknologi och högt skydd mot störningar i miljön känner Vibrationsvakten tidigt av vibrationer som fortplantar sig i containerns väggar och tak. Vibrationsvakten kopplas till DC Larm som genom ljud och ljus “talar om” för obehöriga att avlägsna sig. Om det inte sker skickas ett sms till förbestämd mottagare med fotografi på vad som sker framför objektet vid larmtillfället.

Få en kostnadsfri offert för larm till container!

Vi berättar gärna mer om vår larmlösning med Vibrationsvakt! Vill du ha mer information, en demonstration, en offert eller bara att vi kontaktar dig? Skicka ett meddelande genom kontaktformuläret så återkommer vi omgående.