Produkter

Godslarm – DC Safelog

Stölder ur trailers och containrar medför oönskade stillestånd och ökade kostnader för flera aktörer i transportkedjan. Utöver rent ekonomiska aspekter utgör transporter av stöldbegärligt gods en ökad risk för inbrott och överfall. För föraren innebär det minskad trygghet i arbetet.

_MG_2848_FRILAGD(2)

DC Safelog är en användarvänlig larmlösning avsedd för professionellt bruk inom transportsektorn. Produkten bygger på okomplicerad, befintlig och beprövad teknik. Genom ett enkelt handhavande garanteras användaren ett larmsystem med hög tillförlitlighet och utan risk för irriterande falsklarm.

_MG_2829_monterbild 2
Larmet är avsett att installeras i transportfordon och fungerar utmärkt i såväl skåp- som i kapelltrailers och containrar. Tack vare att larmet är mobilt och kan hanteras via mobiltelefon och/eller DC Serviceportal blir hanteringen extremt enkel. Montering sker med hjälp av magneter som placeras i enhetens botten eller med anpassade infästningar.

Tack vare en drifttid på upp till fem dygn kan larmet vara aktivt även då fordonet är parkerat under en längre tid. Upptäcker larmet otillåtna rörelser i lastutrymmet, sänder det ut en hög ljudsignal och ett larm skickas till DC Serviceportal och en mobil-telefon samt till ett antal förvalda mottagare t ex transportledare, säkerhetsföretag mfl. Via GPS anger larmet fordonets position, vilket gšr det lätt att spåra. 

App_hand

Datachassi broschyr_sv_Original_3

Användningsområde
Ett mobilt larm för bevakning av större slutna utrymmen såsom lastutrymmet på lastbilar, släp, trailers och containrar. Larmet hängs på plats med hjälp av starka
magneter.

Ingående enheter
Larmsystemet bestående av:
•  Miljötålig huvudenhet med
- Datorenhet med processor för kommunikation, positionering m.m.
- Batteri.
- Integrerad IR-sensor med processorenhet.
- Fästanordning genom neodynmagneter.
•  Batteriladdare för nätdrift och anslutningskabel för laddning i fordon.
•  Transportväska.