Produkter

Serviceportal – DC Serviceportal

Genom Datachassis tjänsteportal kan ägaren administrera sina resurser, exempelvis olika typer av fordon, och hålla reda på identitet, registreringsnummer m.m.

vid dator

Portalen innehåller fyra huvudfunktioner:


• Main dashboard
 - ger en översiktbild av inkomna larm och meddelande samt en kartbild av samtliga enheters position. Härifrån kan operatören snabbt få ytterligare information om en transport, mobilnumret till föraren, mm.

• Manage inventory - Här registreras nya fordon och information kring dessa som lastförmåga, ID nummer mm. Här styrs även vilka trailers som skall hämtas och av vilka förare och man kan följa upp alla aktiveter som larm och meddelande som tillhör en viss trailer i realtid eller i efterhand.

• Apps - Styr vilka applikationer som skall vara aktiva på respektive trailer, såsom DC Fence, Access Control, DC Tankguard. Här kan man även få en översiktsbild över exempelvis aktiva transporter, senast kända position för parkerade trailers, historik över meddelande och larm mm.

• Manage inventory users - administration av vilka som har access till systemet och på vilken nivå.

Portalen stödjer att man integrerar information från externa system, exempelvis indata för körordern som går vidare ut till förarens mobiltelefon med systemets mobil App (s.k. ”smart phone”).
tankguard2