Produkter

Diesel larm – DC Tankguard

Varje år stjäls diesel för miljonbelopp i Sverige. Problemet växer i takt med att bränslepriserna ökar. Med DC Tankguard skyddar du effektivt tanken och dess innehåll.

tankguard1

DC Tankguard larmsystem placeras vid tanken med ett fast montage 
(DC Tankguard FIX/FMS)
. När DC Tankguard är aktiverat blinkar en lysdiod och om någon kommer för nära (ca 0,5-1 m) avges en ljus- och ljudsignal. Skulle inte personen avlägsna sig inom ytterligare några sekunder, aktiveras ett ljud- och ljuslarm samt ett larm skickas till DC Serviceportal och vidare till en mobiltelefon samt ett antal fšrvalda mottagare t.ex. transportledare, säkerhetsfšretag m.fl.

DC Tankguard är enkelt att installera och kan användas på till exempel tunga lastbilar, distributionsbilar och entreprenadmaskiner. Genom att installera DC Tankguard får du ett elektroniskt skydd mot dieselstölder, till exempel när ditt fordon står obevakat.

tankguard5

Ingående enheter
Larmsystemet bestående av:
• Miljötålig huvudenhet för datorenhet
med processor för kommunikation,
positionering mm (ej vid DC Tankguard FMS)
• En eller flera sensorenheter
innehållande radarsensor med
processorenhet
• Strömkabel till fordonet (ej vid DC Tankguard FMS) samt en
eller flera ansluttningskablar till
sensorenheten/-enheterna
Fästanordning för sensorenheten/-enheterna

kombinerad