Produkter

Containerlarm

Våra kunder har insett hur flexibla Datachassis proaktiva larm är och nya användningsområden har identifierats där framförallt skydd mot stölder i fristående containrar är av stort intresse. Här kan man med stor nytta använda DC Safelog med montering inne i en container såväl som DC Tankguard med montering utanpå en container (se bifogad video för mer detaljer).

”Proaktiva larmsystem för containrar”