fbpx

Personuppgiftspolicy

dc_logo_svart_1 ×

DataChassi Larm AB – Personuppgiftspolicy

Uppdaterad: 29 november, 2017

DataChassi Larm AB driver websidorna http://www.datachassi.com och http://dcs.datachassi.se:8080/ (”websida”) och DataChassi Lams mobil-app för mobila utrustningar (”app”). Nedan beskrivs den policy som gäller för insamling, användande och utlämnande av personlig information som vi erhåller från våra användare via websidorna och appen.

Vi använder insamlad personlig information endast i syfte specificerat nedan. Genom att använda våra websidor och/eller appar så godkänner ni insamlingen och användandet av informationen enligt denna policy

Insamling och Användande

Varför inhämtas informationen?

Vi samlar in, använder och lagrar personlig information för att kunna ge våra kunder möjlighet att kommunicera med våra produkter och tjänster och att bli informerad om vissa händelser som initierats av använda produkter eller tjänster.

Vi kan också använda insamlad personlig information för DataChassi Larm AB internt för att felsöka och analysera informationen i syfte att förbättra DataChassi Larms produkter och tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Vid användandet av vår app/websida kan vi komma att efterfråga viss personlig information som kan användas för att kontakta och identifiera användaren. Personlig information kan bestå av men är inte begränsad till namn, adress, email och telefonnummer.

Hur samlar vi in informationen?

När ni registrerar er för att använda vår websida efterfrågar vi er email. Vi begär också in telefonnummer om ni vill använda vår app eller om ni vill erhålla ett SMS i enlighet med vissa händelser som utgår ifrån våra produkter eller tjänster.

Hur kommunicerar vi informationen?

Vi har alltid för avsikt att se till att kommunicerad information är säker vilken innebär att kommunicerad information mellan er och vår websida/app sker krypterat med den senaste kända teknologin.

Hur lagrar vi informationen?

Vi skyddar också informationen genom att inte lagra lösenord i vanlig text samt att använda säkra databaser. Hur förmedlar vi personlig information? Vi utger ingen personlig information till tredje part utan att ni godkänt detta samt att det endast har till syfte att främja er som kund.

Loggad Information

Såsom många andra företag samlar vi in information som er ”browser” skickar varje gång som ni besöker vår websida (”log data”). Sådan log data kan innehålla information av typen er dators internetprotokolladress, browsertyp, browserversion, vilken sida som ni besökte, datum och tidpunkt för besöket, tid ni tillbringade på sidan, instruktionerna som ni sände till DataChassi Larms produkter och annan statistik.

Kommunikation

Vi kan behöva använda den personliga informationen för att kontakta er beroende av hur ni vill bli kontaktad vid olika händelser från våra produkter eller tjänster. Detta kan bl.a. vara larm och varningar eller andra händelser. Vi kan också använda informationen för att skicka er nyhetsbrev, produktinformation eller annan information som är viktig för användandet av DataChassi Larms produkter eller tjänster.

Cookies

Cookies är filer med små mängder av data som kan inkludera en unik identifierare. Cookies skickas till er browser från vår websida och lagras på er dators lagringsutrymme. Såsom många andra websidor använder vi cookies för att lagra inloggningsinformation och tillåter att ni har flera webbrowsers fönster öppna medan ni använder vår websida. Ni kan instruera er browser att vägra använda cookies eller få information när en cookie skickas. Noteras bör att om ni ej tillåter cookies så innebär det begränsningar i användandet av vår websida. Detta gäller framförallt de delar som tillåter användandet av våra produkter.

Vi använder inte cookies för att följa någon aktivitet som inte avser eller är relaterad till DataChassi Larms produkter.

Ändring av Personuppgiftspolicyn

Denna policy gäller fr.o.m 29 november, 2017 och fortsätter att gälla förutom de framtida ändringar som publiceras i denna policy och gäller så snart som policyn publiceras på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när vi så önskar eller ser behov därav och rekommenderar er att regelbundet kontrollera denna policy. Er fortsatta användning av Datachassis produkter och tjänster efter eventuella uppdateringar utgör bekräftelse på ert godkännande av den modifierade policyn såväl som ert löfte att följa och förhålla sig till den modifierade policyn. Om vi ändrar policyn så kommer vi att meddela er via vår websida och/eller genom den emailadress som ni förmedlat till oss.

Kontakter

Om ni har frågor på denna policy så är ni välkommen att kontakta oss.

dc-alarm-logga-neg

Navigation

Hem
Produkter
Användning
Kontakt
Personuppgiftspolicy

Kontakt

DataChassi Larm AB
Science Park Gjuterigatan 9
SE-553 18 Jönköping
Telefon: +46 36 332 06 20
Mail: info@datachassi.com

DataChassi Larm AB © 2019