Fördel

Försäkringsbolag

Transportbranschen har allt högre förväntningar på försäkringsbolagen
på att vara aktiva och bidra till att minska problemen med stölder.

Datachassis lösningar förebygger stölder genom att göra det mindre attraktivt att ge sig på ett larmat fordon. Men även kring skadereglering är våra lösningar ett viktigt hjälpmedel då vi kan bekräfta om ett fordon varit larmat och befunnit sig på godkänd uppställningsplats om ett inbrott trots allt skulle ske.

Vi har även möjlighet att spåra telematikenheten om den monteras bort
eller förstörs.