DC Larm för dig

Våra produkter anser vi är en viktig pusselbit när problemet med stölder har ökat betydligt inom både Sverige och Europa. Vårt huvudmål är att, med våra larmsystem, göra det ointressant att göra inbrott.

Våra Produkter

DC Larm Ute är ett proaktivt larm som bygger på radarteknik. DC Larm Ute monteras exteriört vid det objekt som ska skyddas tex. en containerdörr, på en maskin, vid en dieseltank, byggnadsställning eller liknande. Om någon uppehåller sig för nära det larmade området ger larmet ifrån sig en varningssignal med ljus/ljud. Vid fortsatt aktivitet i det larmade området larmar utrustningen med ljus/ljud samt skickar ett SMS inklusive en bild och en positionsangivelse till förangivet kontaktnummer för omedelbar åtgärd av ägare, bevakningsbolag eller annan ansvarig person.

DC Larm Inne är ett larm baserat på IR-teknik som monteras inne i t.ex. en container, lagringsutrymme, lastbilstrailer eller ett hus under byggnation. Funktionen är i stort densamma som för DC Larm Ute.

De båda larmen styrs med automatik och/eller manuellt via en mobiltelefon med flexibilitet att parameterstyra larmen till just din miljö och önskemål. Larmen är enkla att montera och behöver en normal 24/12V strömkälla men kan också med en adapter anslutas till 220V. Larmet har också ett batteri som gör att larmet fortsätter att fungera även om strömmen kopplas bort.

Erfarenheten visar att proaktiva varningslarm av typen DC Larm Ute/Inne har stor effektivitet i att förhindra genomförandet av stöldförsöken.