Produkter

Datachassi för dig

Vår utveckling och vårt engagemang drivs av viljan att ta fram lösningar som gör transporter säkrare och effektivare.

produkter

Våra produkter tror vi är en viktig pusselbit i en framtid där problemet med stölder har ökat betydligt inom Europa.

Vårt huvudmål är att, med våra larmsystem i kombination med en bra ruttplanering, göra det ointressant att göra inbrott.

Om en transport ända blir utsatt erbjuder vi, tillsammans med bevakningsföretag, tjänster för att upptäcka att stöld håller på att genomföras samt för att kunna rikta insatser mot platsen.