DC Larm för dig

Våra produkter anser vi är en viktig pusselbit när problemet med stölder har ökat betydligt inom både Sverige och Europa. Vårt huvudmål är att, med våra larmsystem, göra det ointressant att göra inbrott.

Våra produkter

dc_bild_3x2_produktbild_larm-ute

DC Larm - Ute

 • Varnar och larmar (ljus/ljud) för rörelse
 • DC Larm - Ute är utrustad med kamera
 • GSM-uppkoppling med mobiltelefon och med central portal
 • GPS som ger möjlighet att spåra larmat objekt
 • Manuell (via mobil) eller automatisk av/på funktion
 • Enkel att montera och hantera
dc_bild_3x2_produktbild_larm-inne

DC Larm - Inne

 • Larmar (ljud) för rörelse, värme- och tryckförändringar
 • GSM uppkoppling med mobiltelefon och central portal
 • GPS som ger möjlighet att spåra larmat objekt
 • Manuell (via mobil) eller automatisk av/på funktion
 • Enkel att montera och hantera

DC Larm - Ute är ett proaktivt larm som bygger på radarteknik. DC Larm - Ute monteras exteriört vid det objekt som ska skyddas tex. en containerdörr, på en byggbodsdörrr, maskin, vid en dieseltank eller liknande. Om någon uppehåller sig för nära det larmade området ger larmet ifrån sig en varningssignal med ljus/ljud. Vid fortsatt aktivitet i det larmade området larmar utrustningen med ljus/ljud samt skickar ett SMS inklusive en bild och en positionsangivelse till förangivet kontaktnummer för omedelbar åtgärd av ägare, bevakningsbolag eller annan ansvarig person.

DC Larm - Inne är ett larm baserat på IR-teknik som monteras inne i t.ex. ett hus under byggnation, lagringsutrymme eller en lastbilstrailer. Om någon befinner sig i det larmade området ger larmet ifrån sig en hög signal samt skickar ett sms med information om larm och en positionsangivelse till förangivet kontaktnummer för omedelbar åtgärd av ägare, bevakningsbolag eller annan ansvarig person.

De båda larmen styrs med automatik och/eller manuellt via en mobiltelefon med flexibilitet att parameterstyra larmen till just din miljö och önskemål. Larmen är enkla att montera och behöver en normal 220V strömkälla men kan också med en adapter anslutas till 24/12V. Larmet har också ett batteri som gör att larmet fortsätter att fungera även om strömmen kopplas bort.

Erfarenheten visar att proaktiva varningslarm av typen DC Larm - Ute/Inne har stor effektivitet i att förhindra genomförandet av stöldförsöken.

dc-alarm-logga-neg

Kontakt

DataChassi Larm AB
Science Park Gjuterigatan 9
SE-553 18 Jönköping
Telefon: +46 36 332 06 20
Mail: info@datachassi.com

DataChassi Larm AB © 2019