Om oss

Kvalitets och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Det är Datachassis policy:

• att ur kundbehov utveckla, marknadsföra och leverera produkter
och tjänster med en sådan kvalitet att de motsvarar och överträffar
kundernas överenskomna krav avseende funktion, säkerhet och
totalkostnad.
• att kvaliteten skall vara sådan att den blir en god referens för
ytterligare lönsamma affärer.
• att genom ständiga förbättringar och hög servicegrad göra våra
kunder till våra bästa säljare.

Miljöpolicy

Vår strävan är:

• att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete vilket baseras på
kretsloppstanken för en hållbar utveckling.
• att vi utnyttjar våra produkters positiva inverkan på den totala
miljöbelastningen.
• att vi strävar efter att minimera miljöpåverkan före, under och efter
produktens livscykel.
• givetvis att följa alla tillämpliga lagar inom miljöområdet.