Containerlarm från Datachassi

Datachassis flexibla och proaktiva larmsystem har också visat sig vara ett mycket bra skydd mot stölder i fristående containrar. DC Safelog för montering inne i containern och DC Tankguard för montering på utsidan kompletterar varandra utmärkt som olika alternativ för att proaktivt undvika att begärligt gods och/eller utrustning kommer i orätta händer.

”Vi kan med glädje säga att de kunder som installerat våra proaktiva larm som skydd mot containerstölder är mycket nöjda med larmens funktionalitet” säger Jonas Heikkinen säljansvarig på Datachassi. Han fortsätter: ”Fristående containrar finns nästan överallt och är oftast obevakade. Vi ser därför stora möjligheter för Datachassis utveckling också inom detta område. Med bilagd videolänk vill vi visa hur ett av våra larm kan enkelt monteras och bli ett utmärkt skydd mot stölder i containrar.”

För ytterligare information kontakta Jonas Heikkinen, 0737537000, jonas.heikkinen@datachassi.com

Bra början på 2015 för Datachassi

Under 2014 levererade Datachassi totalt 34 system. Dessa leveranser fördelades enligt: 25st Tankguard (skydd mot dieselstölder), 7st Safelog (skydd mot stöld av last) och 2st Fence Mini (skyddar helt fordon).

2015 har börjat bra med en orderingång så här långt om 16 system. ”Vi har initierat många försäljningsaktiviteter tillsammans med våra distributörer och återförsäljare. Systemen fortsätter att göra sitt jobb och vi kan stolt redovisa noll stölder där våra system finns installerade”, säger Tomas Bagge VD Datachassi AB

Kunde ha stoppats med DC Safelog!

I Mentor Newsroom rapporteras om en halvmiljonsstöld i lastbil enligt följande:
http://www.mentornewsroom.se/nyheter/stold-i-lastbil-for-halv-miljon-nar-foraren-sov/
Attraktiva 130st Playstation 4 stals medan föraren låg och sov. Enligt Datachassis VD Tomas Bagge så kunde denna stöld ha förhindrats om DC Safelog varit installerad. Läs mera om DC Safelog på Datachassis hemsida www.datachassi.com.

För ytterligare information kontakta: Tomas Bagge, VD Datachassi AB, tomas.bagge@datachassi.com alt. 0708 32 06 21

Transportsäkerhet i Malmö

Genom vår samarbetspartner Guard Systems AB deltager Datachassi på Transportsäkerhetskonferensen i Malmö den 20/11-14. Konferensen har en bred representation och har som rubrik ”Hur möter och förebygger vi morgondagens brott mot åkerinäringen?”. Konferensen består av flertalet intressanta talare samt visar upp exempel på produkter inom området Transportsäkerhet. ”Vi visar upp våra produkter DC Tankguard och DC Safelog som i huvudsak skyddar mot stöld av diesel och gods. Denna konferens är mycket viktig och innehåller en bred information i detta angelägna område. Jag uppmuntrar alla som berörs av detta att deltaga”, säger Datachassis VD Tomas Bagge.

Anmälan sker till syd@akeri.se.

För vidare information vänligen kontakta Tomas Bagge VD Datachassi,tomas.bagge@datachassi.com0708-320621

”Dags att få stopp på de ökande dieselstölderna”, Tomas Bagge VD Datachassi

Vi behöver krafttag från alla parter för att få stopp på de ökande dieselstölderna tycker Datachassis VD Tomas Bagge. Senast i raden av rapporterade dieselstölder var i Vänersborg där TTELA skriver om en ”slangning” av en icke larmad dieseltank på en lastbil. Bytet blev 550 liter diesel till ett uppskattat värde av 5 500:- (http//ttela.se/nyheter/vanersborg/1.3497010-slangade-550-liter-diesel).

Datachassi erbjuder med DC Tankguard ett mycket bra skydd mot dieselstölder, inte bara för lastbilar utan också för entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner. ”På de installationer av DC Tankguard som vi för närvarande har i drift så har vi inga stölder rapporterade”, säger Tomas Bagge.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Bagge VD Datachassi AB, (+46) 0708320621, tomas.bagge@datachassi.com

Datachassi säljer säkerhetssystem mot diesel- och godsstölder till Baltikum

Datachassi AB har fått en första order för att leverera DC Tankguard och DC Safelog till Baltikum. DC Tankguard möjliggör ett stöldskydd mot dieselstölder på t.ex. lastbilar och entreprenadmaskiner och DC Safelog är ett stöldskydd för godset i t.ex. lastbilar, trailers och containers. ”Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda DC Tankguard som är ett mycket bra stöldskydd mot det växande problemet med dieselstölder. DC Safelog är också ett mycket flexibelt stöldskydd som kan användas i många olika applikationer där gods behöver ett fullgott skydd”, säger Tomas Bagge VD Datachassi AB.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Bagge VD Datachassi AB, +46(0)708320621, tomas.bagge@datachassi.com

Erfarenhet från kund

Åkeriet ”Allt i Transport i Tyresö AB” har efter installation och utprovning positiva resultat och erfarenheter av systemet.

Efter ett antal dieselstölder på ordinarie uppställningsplats beslutade åkeriet att vidtaga åtgärder genom att anskaffa vårt DC Tankguard FIX system till fordonen. Detta har hittills resulterat i att dieseln är kvar i fordonens tankar även efter kvällar, nätter och helger.

Vi är dessutom mycket tacksamma för deras bidrag för att visa på den enkla installationen och systemets funktion genom videon i följande länk:

Vi ser fram emot fler erfarenheter, både positiva och negativa, från våra kunder!

För ytterligare information kontakta:

  • Tomas Bagge, +46708320621, tomas.bagge@datachassi.com

Överenskommelse med återförsäljare

Datachassi AB har påbörjat marknadsföring och försäljning genom överenskommelse med två större återförsäljare av tillbehör och reservdelar för tunga fordon.

Genom en överenskommelse mellan Datachassi AB och de två stora återförsäljarna för reservdelar och tillbehör för tunga fordon, Trailereffekter AB samt AB Lastvagnsdelar, har marknadsföring och försäljning av Datachassi produktsortiment påbörjats över hela Sverige. Det är därför med stor glädje vi kan även hänvisa till följande länkar:

Marknadsföring och försäljning kommer även fortsättningsvis att ske parallellt genom Datachassi egen verksamhet.

För ytterligare information hänvisas till:

  • Tomas Bagge, 0708-320621, tomas.bagge@datachassi.com