Fördel

Varuägare

Ökad hänsyn till säkerhet under transporten styrs av de krav och förväntningar transportköparen ställer på transporten och på vilket sätt uppföljningen sker.

Stölder är ofta välplanerade där varorna som stjäls är attraktiva på marknaden. Detta innebär att marknadsföringen redan är gjord av varuägaren. Gratis marknadsföring för tjuvarna och förlorade intäkter och badwill för varuägaren pga. leveransproblem.

Samtidigt vill man hålla ned transportkostnaden. Med Datachassis larmsystem erbjuds en hög säkerhetsnivå vilket ger en betydande kostnadsbesparing.

Fördelar med larmsystemen:
• Mindre svinn och lägre kostnader för skadereglering
• Ökad leveranssäkerhet
• Ökad spårbarhet under transport.
• Möjlighet att följa upp om transporten hanterats i enlighet med
transportavtalet