Fördel

Speditör/ 3PL

Datachassis vision är att erbjuda speditörer och åkerier ökad konkurrenskraft genom ökad transportsäkerhet för transportfordon.

vid dator

Datachassi har en lösning som gör det möjligt att administrera en sammanhållen bild av larm och fordonens position genom GPS-system. Detta är en stor fördel då man som speditör ofta använder ett antal olika åkerier och fordon. Systemet kan då också vara ett hjälpmedel vid uppföljning och avräkning.

• Förebyggande då det både larmar på plats (ljus- och ljudsignal) samt
skickar larm till larmcentral.
• Lever upp till TAPA´s TSR riktlinjer.
• Ökad leveranssäkerhet
• Ökad spårbarhet under leverans bl.a. genom applikationen
Access Control och Tracking.

Datachassis lösningar möjliggör både en bättre nyttjandegrad av fordonen samt en bättre kontroll vart de befinner sig.