Fördel

Datachassi för förare

Att transportera stöldbegärligt gods innebär en ökad risk för inbrott
och överfall.

forare

Datachassis lösningar motverkar inbrott genom göra det mindre intressant för kriminella att ge sig på ditt fordon.

Datachassis lösning DC Access använder mobiltelefonen och förenklar kommunikationen till transportansvarig och säkerhetsföretaget i samband med larm.