Fördel

Åkeri / 2PL

Datachassis larmsystem innebär att åkerier kan erbjuda ökad transport-
säkerhet och därigenom möta ökade kraven på ökad förebyggande säkerhet kring transporterna.

T2009_1998

Säkerhet är även en arbetsmiljöfråga då transport av värdefullt gods ofta innebär en anspänning för förarna och många har redan varit utsatta för brott. Larm i kombination med den mobiltelefonenbaserade lösningen Access Control ökar förarens säkerhet och underlättar kommunikation och lokalisering i samband med stölder eller andra problem.

Datachassi kan även erbjuda åkerier  en lösning som skyddar mot dieselstölder.

• Förebyggande då det både larmar på plats (ljus- och ljudsignal) och
skickar larm till larmcentral.
• Ökad spårbarhet under leverans bl.a. genom mobilapplikationen
Access Control, vilket ger en tryggare arbetsmiljö för chaufförerna.
• Lägre kostnad för försäkring, skador och skadereglering
• Minskat antal dieselstölder.