Fördel

Datachassi för dig

Datachassis produkter har dig som brukare i fokus. Våra produkter hjälper dig att lösa olika problem beroende på var i transportkedjan du befinner dig.

Våra produkter samverkar i att förbättra säkerheten för samtliga intressenter.Här presenterar vi våra produkter ur ett lite annat perspektiv. Beroende på vilken roll intressenter har i transportkedjan så har de olika krav. Våra produkter tillfredställer ofta olika behov hos olika intressenter men med samma funktioner. Eller samma behov med samma funktion, eller olika behov med olika funktioner. Kort sagt så presenterar vi här vilka fördelar våra produkter ger för olika intressenter.