Containerlarm från Datachassi

Datachassis flexibla och proaktiva larmsystem har också visat sig vara ett mycket bra skydd mot stölder i fristående containrar. DC Safelog för montering inne i containern och DC Tankguard för montering på utsidan kompletterar varandra utmärkt som olika alternativ för att proaktivt undvika att begärligt gods och/eller utrustning kommer i orätta händer.

”Vi kan med glädje säga att de kunder som installerat våra proaktiva larm som skydd mot containerstölder är mycket nöjda med larmens funktionalitet” säger Jonas Heikkinen säljansvarig på Datachassi. Han fortsätter: ”Fristående containrar finns nästan överallt och är oftast obevakade. Vi ser därför stora möjligheter för Datachassis utveckling också inom detta område. Med bilagd videolänk vill vi visa hur ett av våra larm kan enkelt monteras och bli ett utmärkt skydd mot stölder i containrar.”

För ytterligare information kontakta Jonas Heikkinen, 0737537000, jonas.heikkinen@datachassi.com