Kunde ha stoppats med DC Safelog!

I Mentor Newsroom rapporteras om en halvmiljonsstöld i lastbil enligt följande:
http://www.mentornewsroom.se/nyheter/stold-i-lastbil-for-halv-miljon-nar-foraren-sov/
Attraktiva 130st Playstation 4 stals medan föraren låg och sov. Enligt Datachassis VD Tomas Bagge så kunde denna stöld ha förhindrats om DC Safelog varit installerad. Läs mera om DC Safelog på Datachassis hemsida www.datachassi.com.

För ytterligare information kontakta: Tomas Bagge, VD Datachassi AB, tomas.bagge@datachassi.com alt. 0708 32 06 21

Transportsäkerhet i Malmö

Genom vår samarbetspartner Guard Systems AB deltager Datachassi på Transportsäkerhetskonferensen i Malmö den 20/11-14. Konferensen har en bred representation och har som rubrik ”Hur möter och förebygger vi morgondagens brott mot åkerinäringen?”. Konferensen består av flertalet intressanta talare samt visar upp exempel på produkter inom området Transportsäkerhet. ”Vi visar upp våra produkter DC Tankguard och DC Safelog som i huvudsak skyddar mot stöld av diesel och gods. Denna konferens är mycket viktig och innehåller en bred information i detta angelägna område. Jag uppmuntrar alla som berörs av detta att deltaga”, säger Datachassis VD Tomas Bagge.

Anmälan sker till syd@akeri.se.

För vidare information vänligen kontakta Tomas Bagge VD Datachassi,tomas.bagge@datachassi.com0708-320621

”Dags att få stopp på de ökande dieselstölderna”, Tomas Bagge VD Datachassi

Vi behöver krafttag från alla parter för att få stopp på de ökande dieselstölderna tycker Datachassis VD Tomas Bagge. Senast i raden av rapporterade dieselstölder var i Vänersborg där TTELA skriver om en ”slangning” av en icke larmad dieseltank på en lastbil. Bytet blev 550 liter diesel till ett uppskattat värde av 5 500:- (http//ttela.se/nyheter/vanersborg/1.3497010-slangade-550-liter-diesel).

Datachassi erbjuder med DC Tankguard ett mycket bra skydd mot dieselstölder, inte bara för lastbilar utan också för entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner. ”På de installationer av DC Tankguard som vi för närvarande har i drift så har vi inga stölder rapporterade”, säger Tomas Bagge.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Bagge VD Datachassi AB, (+46) 0708320621, tomas.bagge@datachassi.com

Datachassi säljer säkerhetssystem mot diesel- och godsstölder till Baltikum

Datachassi AB har fått en första order för att leverera DC Tankguard och DC Safelog till Baltikum. DC Tankguard möjliggör ett stöldskydd mot dieselstölder på t.ex. lastbilar och entreprenadmaskiner och DC Safelog är ett stöldskydd för godset i t.ex. lastbilar, trailers och containers. ”Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda DC Tankguard som är ett mycket bra stöldskydd mot det växande problemet med dieselstölder. DC Safelog är också ett mycket flexibelt stöldskydd som kan användas i många olika applikationer där gods behöver ett fullgott skydd”, säger Tomas Bagge VD Datachassi AB.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Bagge VD Datachassi AB, +46(0)708320621, tomas.bagge@datachassi.com

Erfarenhet från kund

Åkeriet ”Allt i Transport i Tyresö AB” har efter installation och utprovning positiva resultat och erfarenheter av systemet.

Efter ett antal dieselstölder på ordinarie uppställningsplats beslutade åkeriet att vidtaga åtgärder genom att anskaffa vårt DC Tankguard FIX system till fordonen. Detta har hittills resulterat i att dieseln är kvar i fordonens tankar även efter kvällar, nätter och helger.

Vi är dessutom mycket tacksamma för deras bidrag för att visa på den enkla installationen och systemets funktion genom videon i följande länk:

Vi ser fram emot fler erfarenheter, både positiva och negativa, från våra kunder!

För ytterligare information kontakta:

  • Tomas Bagge, +46708320621, tomas.bagge@datachassi.com

Överenskommelse med återförsäljare

Datachassi AB har påbörjat marknadsföring och försäljning genom överenskommelse med två större återförsäljare av tillbehör och reservdelar för tunga fordon.

Genom en överenskommelse mellan Datachassi AB och de två stora återförsäljarna för reservdelar och tillbehör för tunga fordon, Trailereffekter AB samt AB Lastvagnsdelar, har marknadsföring och försäljning av Datachassi produktsortiment påbörjats över hela Sverige. Det är därför med stor glädje vi kan även hänvisa till följande länkar:

Marknadsföring och försäljning kommer även fortsättningsvis att ske parallellt genom Datachassi egen verksamhet.

För ytterligare information hänvisas till:

  • Tomas Bagge, 0708-320621, tomas.bagge@datachassi.com