I takt med att det gods som färdas på vägarna blir alltmer värdefullt ökar betydelsen av effektiva och säkra transporter. Samtidigt ser vi att fristående tankar och containrar som innehåller begärligt bränsle, gods och utrustning också ökar i värde och attraktivitet. Behovet av larmsystem som skyddar dessa begärliga egendomar kan anses som en självklarhet.

Datachassi har utvecklat och erbjuder proaktiva larm som syftar till att förhindra stölder på och i lastbilar såväl som i fristående containrar. Dieselstölder och utrustningsstölder från lastbilar, entreprenadmaskiner och fristående tankar har fortsatt att öka och även där passar Datachassis proaktiva larm alldeles utomordentligt.

Datachassis proaktiva larmsystem är flexibla i sin utformning och installation och har också möjlighet till effektiv integration med olika fordonssystem såväl som säkerhetsföretag.

”Proaktiva larmsystem för lastbilar och entreprenadmaskiner”

”Proaktiva larmsystem för containrar”