Välkommen till DataChassi Larm AB och våra larm DC Larm - Ute och DC Larm - Inne

– Larm som fungerar i praktiken!

DC Larm - Ute är ett radarbaserat larm som
monteras exteriört vid det objekt som ska
skyddas, containerdörr, dieseltank eller liknande.

DC Larm - Inne är ett larm baserat på infrasensorteknik som ska monteras inne i t.ex. ett hus under byggnation, lagringsutrymme eller lastbilsflak.

dc_bild_sida-1_slider_1

Hej och Välkommen till Datachassi Larm AB

och våra produkter DC Larm - Ute och DC Larm - Inne som vi tillsammans kallar DC Larm. Vi brinner för att erbjuda dig larm som är pålitliga och enkla att hantera såväl som att ge dig hjälp och assistans som löser dina problem att behålla det som tillhör dig – kort sagt – vi vill att du skall fokusera på ditt jobb, så skall vi göra vad vi kan för att hålla tjuven borta.

I takt med att stölder ökar i omfattning ökar betydelsen av att säkra utrustning, material, gods, diesel m.m. Behovet av larmsystem som skyddar dessa begärliga egendomar kan anses som en självklarhet. Vi utvecklar, tillverkar och säljer larm. Våra kunder är basen för vår utveckling. Vi erbjuder proaktiva larm för att förhindra stölder på många olika typer av objekt såsom containrar, entreprenadmaskiner, lastbilar, farmartankar m.m.

Våra larm är flexibla vilket gör det enkelt att använda och installera och också att lätt att flytta. Det finns också möjlighet till integration med olika system såväl som säkerhetsföretag. Vi erbjuder installation, rådgivning, uppföljning och bevakning av larmets aktivitet.

Våra produkter

dc_bild_sida-1_larm-ute

DC Larm - Ute

dc_bild_sida-1_larm-inne

DC Larm - Inne

dc_bild_sida-1_malgrupp

Exempel på våra målgrupper och där DC Larm gör nytta

  • Containrar – där begärligt gods och utrustning finns förvarat
  • Byggbodar- där begärligt gods och utrustning finns förvarat
  • Entreprenadmaskiner – med sin diesel och extrautrustning
  • Lastbilar – med sin diesel och gods
  • Jordbruks- och Skogsmaskiner – med sin diesel och extrautrustning
  • Specialmaskiner – med sin diesel, extrautrustning och dyrbart elkablage
  • Nybyggnation av hus under färdigställande utan färdiga låsanordningar och med värdefull utrustning på plats.
  • Stall och sadelkammare
  • Och många andra områden
dc-alarm-logga-neg

Kontakt

DataChassi Larm AB
Science Park Gjuterigatan 9
SE-553 18 Jönköping
Telefon: +46 36 332 06 20
Mail: info@datachassi.com

DataChassi Larm AB © 2019